ИНИЦИАТИВЕН

КОМИТЕТ

проф. Нако Стефанов - председател

Сърнела

Сърнела
Воденичарова

Христо Лавчиев

Христо
Лафчиев

Бойка2

Бойка
Анастасова

Милена Хорозова

Милена Хорозова

Николай Захариев

Николай
Захариев

Румяна Чаналова

адв. Румяна
Ченалова