ИНИЦИАТИВЕН

КОМИТЕТ


Румяна Чаналова

Румяна
Ченалова

Георги Георгиев

Георги
Георгиев

Никола Дръндаров

Никола
Дръндаров

Сърнела

Сърнела
Воденичарова

Николай Захариев

Николай
Захариев

Светла Стефанова

Светла
Стефанова