ЗА КОНТАКТИ

ПОЩЕНСКИ АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА БЛАНКИ:
7500 Централна поща Силистра, ПК 9, Милена Кирилова Хорозова

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА:
+359884043077