ПОЗИЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ

относно събитията пред сградата на Европейската комисия в гр.София

      Инициативният комитет на „Референдум за мир и суверенитет“, като един от организаторите на Похода за мир и суверенитет, се разграничава от всяка проява на вандализъм, както и се противопоставя на всяко вандалско действие по отношение на паметници, институции или обществени сгради.

     Всички наши действия са съобразени със законовите изисквания и целят единствено да изразят волята на българския народ за мир и реално упражняване на демократичните му права. Ние не воюваме срещу институции, ние изразяваме волята на българите по предвидения в закона ред и ще продължим да го правим.

     Не носим отговорност за действия, извършени извън обявения многократно от нас маршрут на Похода за мир и суверенитет и в разрез с целите на Похода и инициативата „Референдум за мир и суверенитет“. Маршрутът на Похода на 21 май 2023 г. в гр. София бе: НДК – бул. Витоша – Президенство – Народно събрание, без никакви отклонения.

     Всяка разпространена информация, уличаваща ни в каквито и да е преднамерени и противоправни действия, има тенденциозен характер и не отговаря на критериите за обективно и етично отразяване.

     Настояваме тази наша позиция да бъде отразена, както с оглед правото ни на отговор и опровержение, така и за да бъдат разсеяни последиците от некоректните внушения относно целите на Похода за мир.

     Нашите средства да постигнем високата цел за мир и суверенитет са мирни.