РЕФЕРЕНДУМ

ЗА

МИР И СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ


Вижте най-близкия пункт

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНО ПОПЪЛВАНЕ НА БЛАНКАТА

ВЕРНИ ДАННИ

Попълват се със син химикал данните по лична карта (валидна българска лична карта с адрес в България)  – цялото име, цялото ЕГН и целия адрес. Предоставени са по два реда на полетата за имена и адрес, за да можете да изпишете спокойно всичко. Имената, ЕГН и адресът имат смисъл единствено ако са пълни и верни. Една сгрешена буква или цифра и подписът Ви отпада, не се зачита.

ЧЕТЛИВО ПИСАНЕ

Стремете се да пишете с печатни букви, ясно и четливо. Пишете със син химикал. Ще облекчите много човека, който ще въвежда данните в електронен вид.

СГРЕШЕНИ ДАННИ

Ако неволно объркате нещо, зачертавате целия двоен ред и започвате на следващия двоен ред. Не бива да поправяте вече написано, възможно е да не се зачете.

ОРИГИНАЛНА БЛАНКА

Ползват се само и единствено бланки по утвърдения от Инициативния комитет образец и отпечатани в утвърдения от Инициативния комитет формат и размер. Подписи, които са събрани върху различен образец, формат или размер на бланка, няма да бъдат приемани и Инициативният комитет няма да носи отговорност за обработката и съхранението им.

Оригиналната бланка можете да изтеглите от сайта https://narodna.me и да я разпечатате лице и гръб. Гърбът е важен заради тези инструкции за правилно попълване и адреса за изпращане.

СЛЕДЕТЕ ЗА ВСИЧКО НОВО
В СОЦИАЛНИТЕ НИ КАНАЛИ