ЧЕСТО

ЗАДАВАНИ

ВЪПРОСИ

Трябва ли да си попълня ЕГН-то на бланката?

 • Да. При това точното ЕГН по лична карта, иначе подписът Ви отпада. Вижте чл. 12 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление: https://lex.bg/laws/ldoc/2135636485

Трябва ли да си напиша пълните имена и пълния адрес?

Трябва ли да отговоря на въпросите?

 • Сега не гласуваме и не отговаряме на въпросите. До15 Октомври 2023 г. събираме 600 000 подписа, за да могат да останат поне поне 400 000 валидни подписа след проверка от ГРАО. При това условие Народното събрание е длъжно да приеме решение да се проведе референдум и всеки български гражданин ще може да заяви своята воля, отговаряйки на въпросите с ДА или НЕ.

Къде да се подпиша?

Мога ли да разпечатам бланка и да събирам подписи сам/а?

 • Да. Разпечатайте лицето и гърба с указанията и адреса за изпращане: https://narodna.me/wp-content/uploads/2023/04/Bl_podp_pechat.pdf. Попълнете и изпратете на адрес: 7500 Централна поща Силистра, ПК 9, Милена Кирилова Хорозова.

Дайте бланки и на други да съберат подписи.
Срок до 15 Октомври

Къде да изпратя попълнените бланки?

 • 7500 Централна поща Силистра, ПК 9, Милена Кирилова Хорозова.

С какво мога да помогна?

 • Разкажете на близки и познати за нашата обща кауза, която касае всеки българин.
 • Събирайте подписи. При желание може да Ви отбележим на картата на сайта с Вашите телефон за контакт и място за срещи: https://narodna.me/събирай-подписи
 • Станете координатор за Вашия град или село. Главната задача на координаторите е да организират събирането на подписи: хора, които да събират, места за събиране (съгласуват с кмета на общината). Координаторите издават пълномощни на събиращите на публични места, отговарят на въпроси (телефонът им е на сайта) или насочват хората към нужната информация: https://narodna.me/събирай-подписи
 • Събирайте на масичка на оживено място: https://narodna.me/събирай-подписи
 • Уговорете със собственици на търговски обекти да се събират подписи при тях и да бъдат отбелязани на картата: https://narodna.me/събирай-подписи
 • Отворете група в социалните мрежи, за да съберете подкрепа и да се координирате с други.
 • Говорете с известни личности в национален или местен мащаб, на които им се чува думата, за да подкрепят каузата с изразяване на позицията си публично и да привлекат хората да събират подписи.
 • Разпространявайте вестта, че се провежда подписка по толкова важни въпроси. Огласявайте по всички начини, които можете.

Има ли канал инициативата в YouTube?

На какъв етап е подписката?

 • Мрежата от хора, събиращи подписи се разраства непрекъснато. Все повече стават постоянните места за събиране на подписи. Можете да видите всички, които са поискали публичност, тук: https://narodna.me/къде-да-се-подпиша

Какво става, ако не се събере нужният брой подписи?

 • Подписката влиза в народното събрание и при над 200 000 валидни подписа то трябва да разгледа въпросите (минават през комисии) и да се произнесе по тях, без да е задължено да вземе решение за референдум.