You are currently viewing Бихте ли участвали в поход за мир? Разговор с един от организаторите – Сърнела Воденичарова.

Бихте ли участвали в поход за мир? Разговор с един от организаторите – Сърнела Воденичарова.

Коментирайте