You are currently viewing Какво всъщност стана на Шипка – 3 март 2024 г.

Какво всъщност стана на Шипка – 3 март 2024 г.

Репортаж на Мирослав Гайдошик и Биляна Манчева – организатори на Походите и Референдума за мир и суверенитет.

Коментирайте