Стъпка по стъпка България бива приближавана към война!

ДОБАВИХМЕ ВРЪЗКИ КЪМ ВСЯКА ОТ СТЪПКИТЕ, за да могат хората да проверят сами и да разберат сериозността на положението.

Стъпка по стъпка България бива приближавана към война:

май 2022 – НС реши изпращането на военно-техническа помощ за Украйна (https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/164134);
юни 2022 – министър-председателят обеща оръжия да не се изпращат (https://bnr.bg/post/101658360/balgaria-nama-da-izprashta-orajia-za-ukraina);
ноември 2022 – започна официалното изпращане на оръжие (https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/164466);
декември 2022 – още военна помощ (https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/164522)
януари 2023 – в Конституционния съд постъпи питане от МС във връзка с облекчаването на мобилизацията (https://www.constcourt.bg/bg/act-9471);
февруари 2023 – промени в Закона за отбраната, с които оперативното командване на българските войници в чужбина се предава в чужди ръце; облекчава се преминаването и пребиваването на чужди войски на територията на България (гласуване на първо четене: https://www.parliament.bg/pub/StenD/2023012683135_gv250123.pdf; гласуване на второ четене: https://www.parliament.bg/pub/StenD/20230203120706_gv010223.pdf);
март 2023 – наредба за военното обучение в училищата, с която се отварят вратите на училищата за директно вербуване на децата за мисии в чужбина и подготовката им за „комплектоване на военни формирования във военно време“ (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7438, виж доклада на министрите);
март 2023 – решение на МС за доокомплектоване на резерва със срок 31 декември 2023 г. (https://parliament.bg/bills/49/49-302-03-2.pdf).
Все по-масирано тече изпращането на повиквателни.

Подпиши се в референдума за мир:
– за да не бъде въвличана България във война, без да е питан първо българският народ;
– за да дадем глас на народа и той да има последната дума по най-важните въпроси в държавата.

От теб и мен зависи всичко днес. Разпечатай бланка, събери подписи: https://narodna.me.
Разкажи на други – нека и те съберат. От уста на уста, от ръка на ръка. Обединени ставаме сила, ставаме народ!

Коментирайте