You are currently viewing Проф. Нако Стефанов: Някой с външна намеса се опита да провокира и дискредитира похода за мир!

Проф. Нако Стефанов: Някой с външна намеса се опита да провокира и дискредитира похода за мир!

Коментирайте