You are currently viewing Каква е целта на референдума за мир и суверенитет? Защо има шест въпроса? Как могат хората да изразят своето несъгласие с политиките, които се провеждат?

Каква е целта на референдума за мир и суверенитет? Защо има шест въпроса? Как могат хората да изразят своето несъгласие с политиките, които се провеждат?

Коментирайте